پوستر تقدیر

تقدیر

رمان

دانلود

  • امتیاز اثر:
  • سال انتشار : ثبت نشده است
  • مخاطب: بزرگسال , جوان
  • نمره منتقدین: ثبت نشده است
توضیحات

دانلود نمایش صوتی تقدیر اثر لئو تولستوی

نمایش رادیویی تقدیر بر اساس داستان خدا از همه چیز آگاه است نوشته لئو تولستری میباشد

دیمیتری اسکینوف تاجر جوان در رویای ثروت زیاد است. با وجود ممانعت همسرش که خواب بدی دیده است، راهی سفر تجاری می شود.

دیمیتری اسکینوف که در آرزوی کسب ثروت بسیار همواره در سفر به سر می برد، این بار با مخالفت همسرش روبه‌رو می شود.

همسرش خواب دیده بود که او پیر و فرسوده از سفر برگشته است. بنابراین مانع سفرش می شود، اما اسکینوف قبول نمی کند و به راه خود ادامه می دهد.

در مسافرخانه به یکی از آشنایان قدیمی تاجرش برخورد می کند و شب را در همانجا با هم سر می کنند.

آن دو آشنای قدیمی از سفر، تجارت و ثروت صحبت می کنند. اسکینوف هم اتاقی اش، «ایوان»،

را متهم می کند که از راه های نادرست ثروت کسب کرده و همه بر این امر آگاهند، اما ایوان به او پند می دهد که در راه کسب مال باید درستکار باشد.

گفت و گوی این دو هم اتاقی کمی اوج می گیرد…

صبح زود اسکینوف بیدار می‌شود و راه سفر را در پیش می گیرد.

هنوز دور نشده بود که پلیس او را به اتهام قتل ایوان، همان پیرمرد تاجر متوقف و دستگیر می کند.

او اظهار بی اطلاعی می کند، ولی پلیس چاقوی خونی را در وسایل اسکینوف پیدا می کند. اسکینوف متحیر از وجود چاقو همه چیز را انکار می کند. اما همه اسناد و مدارک علیه اوست.

همسرش از جریان آگاه می شود. اندکی بعد دادگاه رأی به اتهام اسکینوف می دهد. او محکوم می شود تا در کارگاه کار اجباری به سیبری فرستاده شود …

این کتاب صوتی را میکاییل شهرستانی کارگردانی نموده که امیدواریم از شنیدن آن لذت ببرید

 

پدید آورندگان موارد مشابه

نقدی از این اثر در سایت نمانو موجود نمی باشد

1 دیدگاه برای تقدیر

  1. Farzad Rabei

    بهترین سایت

دیدگاه خود را بنویسید

دانلود نمایش صوتی تقدیر اثر لئو تولستوی

نمایش رادیویی تقدیر بر اساس داستان خدا از همه چیز آگاه است نوشته لئو تولستری میباشد

دیمیتری اسکینوف تاجر جوان در رویای ثروت زیاد است. با وجود ممانعت همسرش که خواب بدی دیده است، راهی سفر تجاری می شود.

دیمیتری اسکینوف که در آرزوی کسب ثروت بسیار همواره در سفر به سر می برد، این بار با مخالفت همسرش روبه‌رو می شود.

همسرش خواب دیده بود که او پیر و فرسوده از سفر برگشته است. بنابراین مانع سفرش می شود، اما اسکینوف قبول نمی کند و به راه خود ادامه می دهد.

در مسافرخانه به یکی از آشنایان قدیمی تاجرش برخورد می کند و شب را در همانجا با هم سر می کنند.

آن دو آشنای قدیمی از سفر، تجارت و ثروت صحبت می کنند. اسکینوف هم اتاقی اش، «ایوان»،

را متهم می کند که از راه های نادرست ثروت کسب کرده و همه بر این امر آگاهند، اما ایوان به او پند می دهد که در راه کسب مال باید درستکار باشد.

گفت و گوی این دو هم اتاقی کمی اوج می گیرد…

صبح زود اسکینوف بیدار می‌شود و راه سفر را در پیش می گیرد.

هنوز دور نشده بود که پلیس او را به اتهام قتل ایوان، همان پیرمرد تاجر متوقف و دستگیر می کند.

او اظهار بی اطلاعی می کند، ولی پلیس چاقوی خونی را در وسایل اسکینوف پیدا می کند. اسکینوف متحیر از وجود چاقو همه چیز را انکار می کند. اما همه اسناد و مدارک علیه اوست.

همسرش از جریان آگاه می شود. اندکی بعد دادگاه رأی به اتهام اسکینوف می دهد. او محکوم می شود تا در کارگاه کار اجباری به سیبری فرستاده شود …

این کتاب صوتی را میکاییل شهرستانی کارگردانی نموده که امیدواریم از شنیدن آن لذت ببرید