پوستر تولدم

تولدم

ثبت نشده است دقیقه , بزرگسال , جوان , ثبت نشده است از 5

دانلود نمایش صوتی تولدم از مجموعه رادیویی خاطرات جوجه اردک زشت

قسمت دوم مجموعه نمایش رادیویی جوجه اردک زشت که خاطرات مردیست که در ۱۸ قسمت نمایش رادیویی تهیه شده و تقدیم شما گردیده

این قسمت در مورد تولد شخصیت داستان میباشد

پخش 1:35
دانلود
تصویر یک سند نه چندان تاریخی

یک سند نه چندان تاریخی

یک سند نه چندان تاریخی
تصویر مدرسه

مدرسه

مدرسه
تصویر مهمان ویژه گرندهتل

مهمان ویژه گرندهتل

مهمان ویژه گرندهتل
تصویر طهران خیلی قدیم

طهران خیلی قدیم

طهران خیلی قدیم
تصویر دوخت زنانه

دوخت زنانه

دوخت زنانه
تصویر چیزونولوژی

چیزونولوژی

چیزونولوژی

نقدی از این اثر در سایت نمانو موجود نمی باشد

هیچ دیدگاهی برای نمایش موجود نیست.

پاسخی بگذارید

دانلود نمایش صوتی تولدم از مجموعه رادیویی خاطرات جوجه اردک زشت

قسمت دوم مجموعه نمایش رادیویی جوجه اردک زشت که خاطرات مردیست که در ۱۸ قسمت نمایش رادیویی تهیه شده و تقدیم شما گردیده

این قسمت در مورد تولد شخصیت داستان میباشد