پوستر قاضی و جلادش
پخش 1:35

قاضی و جلادش

ثبت نشده است دقیقه , بزرگسال , 1396 از 5

دانلود نمایش صوتی قاضی و جلادش نوشته فریدریش دورنمات

نمایش رادیویی قاضی و جلادش اثری از رادیو نمایش میباشد

قاضی و جلادش در این رمان پلیسی-جنایی بازرس کهنه کار برلاخ به دنبال محاکمه فرد جنایتکار و مرموزی به اسم گاستمان هست و

در اوایل جوانی عهد بسته که روزی وی را به دام خواهد افکند. در ابتدای داستان پلیس جوانی به نام اشمید که همکار و یار باوفای برلاخ است کشته می شود

و بازرسی که همیشه زیر سایه اشمید بوده جایگزین و برای معاونت برلاخ منصوب می شود…

داستان نمایش صوتی قاضی و جلادش از انجا شروع میشود که :

بازرس برلاخ کارآگاه پیری در دم و دستگاه پلیس سوییس است که با قتل یکی از زیردستانش روبرو می شود و این کارآگاه پیر که با سرطان و مرگ دست و پنجه نرم می کند پیگیر این پرونده است …

 

دانلود
آلبوم
1 قاضی و جلادش قسمت اول رایگان
2 قاضی و جلادش قسمت دوم رایگان
3 قاضی و جلادش قسمت سوم رایگان
4 قاضی و جلادش قسمت چهارم رایگان
5 قاضی و جلادش قسمت پایانی رایگان
از این هنرمند
تصویر دکتر ژیواگو

دکتر ژیواگو

دکتر ژیواگو
رایگان
تصویر سرباز پاکدل

سرباز پاکدل

سرباز پاکدل
رایگان
تصویر قاضی و جلادش

قاضی و جلادش

خسرو فرخزادی
رایگان
تصویر آدم زنده

آدم زنده

آدم زنده
رایگان
تصویر در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی
رایگان
تصویر مسلم بن عقیل

مسلم بن عقیل

مسلم بن عقیل
رایگان
موارد مشابه
تصویر راز داوینچی

راز داوینچی

راز داوینچی
رایگان
تصویر دامی برای جانی دالر

دامی برای جانی دالر

رادیو نمایش
رایگان
تصویر باجه تلفن

باجه تلفن

باجه تلفن
رایگان
تصویر طوفان آرام می گیرد

طوفان آرام می گیرد

طوفان آرام می گیرد
رایگان
تصویر قاضی و جلادش

قاضی و جلادش

خسرو فرخزادی
رایگان
تصویر ارثیه

ارثیه

ارثیه
رایگان

نقدی از این اثر در سایت نمانو موجود نمی باشد

هیچ دیدگاهی برای نمایش موجود نیست.

پاسخی بگذارید

دانلود نمایش صوتی قاضی و جلادش نوشته فریدریش دورنمات

نمایش رادیویی قاضی و جلادش اثری از رادیو نمایش میباشد

قاضی و جلادش در این رمان پلیسی-جنایی بازرس کهنه کار برلاخ به دنبال محاکمه فرد جنایتکار و مرموزی به اسم گاستمان هست و

در اوایل جوانی عهد بسته که روزی وی را به دام خواهد افکند. در ابتدای داستان پلیس جوانی به نام اشمید که همکار و یار باوفای برلاخ است کشته می شود

و بازرسی که همیشه زیر سایه اشمید بوده جایگزین و برای معاونت برلاخ منصوب می شود…

داستان نمایش صوتی قاضی و جلادش از انجا شروع میشود که :

بازرس برلاخ کارآگاه پیری در دم و دستگاه پلیس سوییس است که با قتل یکی از زیردستانش روبرو می شود و این کارآگاه پیر که با سرطان و مرگ دست و پنجه نرم می کند پیگیر این پرونده است …