پوستر چی زی

چی زی

ثبت نشده است دقیقه , ثبت نشده است , 1396 از 5

چی زی / دنگ شو

متن ترانه:

مرا خود با تو چیزی در میان هست
اگر نه روی زیبا در جهان هست
وجودی دارم از مهرت گدازان
وجودم رفت مهرت همچنان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

تو حال خوب خانه بودی
در آن خانه هنوزم آسمان هست
از آن نقشی که بر دیوار کندیم
دو دل مانده که شعرش یادمان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

اگر نه روی زیبا در جهان هست
وجودی دارم از مهرت گدازان
وجودم رفت مهرت همچنان هست
مرا خود با تو چیزی در میان هست

توان گفتن به مه مانی ولی ماه
نپندارم چنین شیرین دهان هست
اگر در دل نشینی دل نشانی
اگر غایب شوی در دل نشان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست
اگر نه روی زیبا در جهان هست
دو دل مانده که شعرش یادمان هست
دو صد لحظه نماند و عکس آن هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست
اگر نه روی زیبا در جهان هست
وجودی دارم از مهرت گدازان
وجودم رفت مهرت همچنان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

چی زی اثری از گروه موسیقی دنگ شو
با مجوز رسمی از دفتر موسیقی به مشاره مجوز ۶۷۷-۹۵ – و کتابخانه ملی  ۱۸۱۶۸

پخش 1:35
دانلود
ادامه
تصویر تا آسمان

تا آسمان

تا آسمان
تصویر بخوان جانان

بخوان جانان

بخوان جانان
تصویر کیمیای مهر

کیمیای مهر

مهرداد پیکرزاده
تصویر مجنون تنها

مجنون تنها

مجنون تنها
تصویر پلاس

پلاس

پلاس
کلیپ
تصویر آوای ایران

آوای ایران

آوای ایران
نقد اثر

نقدی از این اثر در سایت نمانو موجود نمی باشد

نظرات

هیچ دیدگاهی برای نمایش موجود نیست.

دیدگاهتان را بنویسید