پوستر چی زی
پخش 1:35

چی زی

ثبت نشده است دقیقه , ثبت نشده است , 1396 از 5

چی زی / دنگ شو

متن ترانه:

مرا خود با تو چیزی در میان هست
اگر نه روی زیبا در جهان هست
وجودی دارم از مهرت گدازان
وجودم رفت مهرت همچنان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

تو حال خوب خانه بودی
در آن خانه هنوزم آسمان هست
از آن نقشی که بر دیوار کندیم
دو دل مانده که شعرش یادمان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

اگر نه روی زیبا در جهان هست
وجودی دارم از مهرت گدازان
وجودم رفت مهرت همچنان هست
مرا خود با تو چیزی در میان هست

توان گفتن به مه مانی ولی ماه
نپندارم چنین شیرین دهان هست
اگر در دل نشینی دل نشانی
اگر غایب شوی در دل نشان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست
اگر نه روی زیبا در جهان هست
دو دل مانده که شعرش یادمان هست
دو صد لحظه نماند و عکس آن هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست
اگر نه روی زیبا در جهان هست
وجودی دارم از مهرت گدازان
وجودم رفت مهرت همچنان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

چی زی اثری از گروه موسیقی دنگ شو
با مجوز رسمی از دفتر موسیقی به مشاره مجوز ۶۷۷-۹۵ – و کتابخانه ملی  ۱۸۱۶۸

دانلود
پدید آورندگان
خواننده
میکس & مستر
موارد مشابه
تصویر بار دگر

بار دگر

آرش قاسمی
8,000 تومان
تصویر خبرت هست

خبرت هست

خبرت هست
رایگان
تصویر عقیق

عقیق

عقیق
رایگان
تصویر پروانگی

پروانگی

پروانگی
رایگان
تصویر مثل من باش

مثل من باش

مثل من باش
رایگان
تصویر مرز تکرار

مرز تکرار

مرز تکرار
رایگان

نقدی از این اثر در سایت نمانو موجود نمی باشد

هیچ دیدگاهی برای نمایش موجود نیست.

پاسخی بگذارید

چی زی / دنگ شو

متن ترانه:

مرا خود با تو چیزی در میان هست
اگر نه روی زیبا در جهان هست
وجودی دارم از مهرت گدازان
وجودم رفت مهرت همچنان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

تو حال خوب خانه بودی
در آن خانه هنوزم آسمان هست
از آن نقشی که بر دیوار کندیم
دو دل مانده که شعرش یادمان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

اگر نه روی زیبا در جهان هست
وجودی دارم از مهرت گدازان
وجودم رفت مهرت همچنان هست
مرا خود با تو چیزی در میان هست

توان گفتن به مه مانی ولی ماه
نپندارم چنین شیرین دهان هست
اگر در دل نشینی دل نشانی
اگر غایب شوی در دل نشان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست
اگر نه روی زیبا در جهان هست
دو دل مانده که شعرش یادمان هست
دو صد لحظه نماند و عکس آن هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست
اگر نه روی زیبا در جهان هست
وجودی دارم از مهرت گدازان
وجودم رفت مهرت همچنان هست

مرا خود با تو چیزی در میان هست

چی زی اثری از گروه موسیقی دنگ شو
با مجوز رسمی از دفتر موسیقی به مشاره مجوز ۶۷۷-۹۵ – و کتابخانه ملی  ۱۸۱۶۸