پوستر بهرام چوبینه

بهرام چوبینه

ثبت نشده است دقیقه , بزرگسال , جوان , نوجوانان , ثبت نشده است 5 از 5

دانلود نمایش صوتی بهرام چوبینه

داستان نمایش رادیویی بهرام چوبینه در چهارده قسمت :

این نمایش رادیویی داستان پسر بهرام گشنسپ از خاندان مهران است، که یکی از هفت خاندان ممتاز ساسانی بود.

بهرام از مردم ری بود او به علت بلندی قد و عضلانی بودن اندام، به چوبین (مانند چوب) معروف شده بود.

از خاندان مهران، یکی از هفت خاندان ممتاز ساسانی بود

که در پنج سده بهترین افسران ارتش شاهنشاهی ایران از آن برخاسته بودند.

بهرام چوبین حاضر نشد که به فرمان پادشاه جدید در آید، زیرا خود سودای پادشاهی داشت.

دودمان بهرام مدعی بودند که از نسل ملوک اشکانی هستند و بهرام بر این امر تکیه کرده خود را پادشاه نامید.

از آنجا که سپاه بهرام نیرومند بود، خسرو رو به هزیمت گذاشت.

بهرام فاتحانه به پایتخت آمد و بنام بهرام ششم و به دست خود تاج بر سر گذاشت و بنام خود سکه زد.

در این اثنا خسرو از سرحد ایران گذشته به امپراتور بیزانس موریکیوس پناه برد.
یکسال پادشاهی بهرام توأم با یک سلسله شورش و فتنه بود. وندوی دائی خسرو که دستگیر و زندانی شده بود،

به یاری چند تن از بزرگان رهایی یافت و پیشرو مخالفان بهرام شد.

وندوی به آذربایجان گریخت و نزد برادر خود گستهم به یاری خسرو پرویز برخاستند….

 

   
دانلود
ادامه
آلبوم
نقد اثر

نقدی از این اثر در سایت نمانو موجود نمی باشد

نظرات

هیچ دیدگاهی برای نمایش موجود نیست.

دیدگاهتان را بنویسید