سیمهر

سیمهر

گروه موسیقی سنتی سیمهر

ژانر: موسیقی کلاسیک ایرانی

سرپرست: علیرضا سهیلی زاده

واژه ی « سیـمهر» در هیچ فرهنگ لغتی وجود ندارد و صرفا جهت نامگذاری گروه حاضر و با معنای موسیقیایی و واژگانی خاص خود ساخته شده .

این گروه در سال ۹۷ و با هدف اجرا و ضبط آثار موسیقی با محوریت ” موسیقی ایرانی ” تشکیل شد واز همان زمان قطعاتی را در دستگاه ماهور تمرین و در آینده ای نزدیک به معرض اجرا خواهد گذاشت.

همچنین این گروه در تیر ماه ۹۸ بخش ساخت و اجرای زنده ی موسیقی ، “کنسرت نمایش شیخ صنعان” را به مدت ۳۰ شب عهده دار بود .

گروه سیمهر از اهالی حرفه ای موسیقی یزد تشکیل شده و با هدف همکاری و همدلی همه جانبه در ارائه ی آثار هریک از اعضای گروه ، در بخش های آهنگسازی ، تکنوازی و اجرای گروهی به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

عوامل گروه موسیقی سنتی سیمهر:

  •  علیــــرضــا سھیـلــی زاده متولــــد اول مــرداد مــــاه یــــــزد – ١٣۵٠

فــارغ التحصیـل رشتـه ھای ھنـــر گرایش نقاشی و ادبیــات فــارسی

در سال ١٣٧٠ موسیقی را در زمینه ی ساز نی نزد استــاد محمــد موســـوی با فراگیری ردیفھای آوازی محمود
کریمی آغاز نمود

و کار خود را با یادگیری ردیفھای سازی موسوم به میرزاعبد- نزد استاد فقید محمد علی حدادیان در اصفھان ادامه داد

از سال ١٣٧۵  توفیق آشنایی و راھیابی به محضر استــاد حسن کســـایی را داشت و تا زمان حیات ایشان از محضـــر ایشان بھــره ھای فــراوان برد

.وی ھمچنیـــن مقدمات تئوری موسیقی را نزد استــاد علی اصغــــر حسینــی در یــزد آغاز نمـود و برای فراگیری اصول ھــارمونی و کنترپـــوان از محضر استـــاد محسن
الھــامیــان کسب فیض نمـوده است .

در راستــــای فعـــالیت در زمینـــه ی آھنگســازی در بستر موسیقی ایـــرانی و آشنـــایی با ظرایف آن از راھنمـــایی ھــای استــاد حسیــن یوسف زمــ انی نیــز بھره ھای فراوان برد.

حضـــور دردوره ای ھر چند کوتــــاه مدت در کلاسھـــــای جمعی استـــاد محمــد رضا لطفــی در زمینه ی ردیف نوازی نیز از توفیقات دیگـر اومیباشد .

فعالیت در گــروه ھای مختلف موسیقی در یــزد و تھــران بــه عنـــوان نوازنــده ، آھنگســــازی و ضبط قطعـــ اتی پراکنده و ھمچنین آھنگسازی و سرپـرستی چند گروه از جمله فعالیتھای او در چند سال گذشته میباشد

  • خواننده : بامداد فلاحتی

اینستاگرام  راه ارتباطی اینستاگرام

  • نوازنده تار : امید حسینی

اینستاگرام  راه ارتباطی اینستاگرام

  • نوازنده سنتور : امید انوشه

اینستاگرام  راه ارتباطی اینستاگرام

  • نوازنده بم تار : علی حسینی

اینستاگرام  راه ارتباطی اینستاگرام

  • نوازنده تنبک : قاسم شورکی

اینستاگرام  راه ارتباطی اینستاگرام

  • نوازنده کمانچه : نوید مظاهری

اینستاگرام  راه ارتباطی اینستاگرام

  • نوازنده دف و دایره : علی حسین زاده

اینستاگرام  راه ارتباطی اینستاگرام

  • نوازنده تار : میثم ثقفی

اینستاگرام  راه ارتباطی اینستاگرام

 

ادامه
مشاهده همه
آثار برگزیده

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نمایش گستر نوین هنر ایران می باشد

طراحی و تولید : گروه نرم افزاری ابتکار نوین پارس